آدرس غلط به مال باختگان نیمایی برای حمایت از یک صرافی

آدرس غلط به مال باختگان نیمایی برای حمایت از یک صرافی

تجمع مال باختگان نیمایی در مقابل بانک مرکزی روز سه شنبه ۲۳ آذرماه نیز ادامه داشت، مال باختگانی که با مشاوره های اشتباه و آدرس غلط برخی از وکلا انتظار دارند، دارایی و سرمایه هایشان از پرونده شکایت شرکت پالایش و پخش از مفسد اقتصادی «م.ذ» بدهکار ۵۰۰میلیون دلاری به آنها عودت داده شود. به