استاندارد | اقتصادی برتر
اهدای اولین پروانه استاندارد دانش نماد در کشور به گروه صنعتی دانش بنیان سدید ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
«تنها تولیدکننده سیستم استاندارد خودکار قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله»

اهدای اولین پروانه استاندارد دانش نماد در کشور به گروه صنعتی دانش بنیان سدید

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در جریان بازدید از واحد تولیدی دانش‌بنیان در شهرک صنعتی صفادشت، اولین پروانه استاندارد دانش‌نماد کشور را به واحد " ایمن زلزله سدید" اعطا کرد