تکنیک‌های گرافیکی ساده برای مخاطبین شبکه‌های اجتماعی

تکنیک‌های گرافیکی ساده برای مخاطبین شبکه‌های اجتماعی

نویسنده: الهام نیوی در مغز ما صدها میلیون عصب وجود دارد که به پردازش بصری اختصاص یافته است. این یعنی تقریبا ۳۰ درصد از کل قشر مغز. این میزان عصب را با ۸ درصد عصب اختصاص یافته به حس لامسه و ۳ درصد برای شنوایی، مقایسه کنید.هر دو عصب بینایی که تصاویر را از شبکیه