تحصیل ۳۰۰۰ دانش آموز در مدارس بانک گردشگری

تحصیل ۳۰۰۰ دانش آموز در مدارس بانک گردشگری

بانک گردشگری علاوه بر فعالیت‌های بانکداری و ارائه خدمات نوین بانکی به مردم، در بخش مسئولیت‌های اجتماعی عملکرد موفقی داشته که از جمله آنها می‌توان به مشارکت در امور خیریه، ساخت مدرسه در مناطق محروم و … اشاره کرد.بانک گردشگری در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۶ میلیارد ریال کمک های نقدی برای تامین جهیزیه،