بخش خصوصی | اقتصادی برتر
تبدیل ابر پروژه ملی ۲۰ میلیارد دلاری به تجارت خانوادگی ۰۸ خرداد ۱۴۰۰
سرنوشت واگذاری معدن سرب وروی مهدی آباد:

تبدیل ابر پروژه ملی ۲۰ میلیارد دلاری به تجارت خانوادگی

مجموعه معدنی سرب و روی مهدی آباد با دارا بودن ذخائر قابل توجه سرب ، روی ، نقره ، باریت و مس، یکی از بزرگترین معادن سرب وروی جهان است، تا جایی که پس از بهره برداری از این پروژه، نقش 5 درصدی در معادلات و معاملات قیمت های جهانی سرب و روی ایفا خواهد کرد