تبدیل ابر پروژه ملی ۲۰ میلیارد دلاری به تجارت خانوادگی

تبدیل ابر پروژه ملی ۲۰ میلیارد دلاری به تجارت خانوادگی

مجموعه معدنی سرب و روی مهدی آباد با دارا بودن ذخائر قابل توجه سرب ، روی ، نقره ، باریت و مس، یکی از بزرگترین معادن سرب وروی جهان است، تا جایی که پس از بهره برداری از این پروژه، نقش ۵ درصدی در معادلات و معاملات قیمت های جهانی  سرب و روی ایفا خواهد کرد.   معدن مهدی آباد دومین معدن