برجام | اقتصادی برتر
ایران از فرصت سازش‌های آمریکا در برجام استفاده کند ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
دکتر محمدرضا کمالی، کارشناس و فعال سیاسی و اقتصادی:

ایران از فرصت سازش‌های آمریکا در برجام استفاده کند

دكتر محمد رضا كمالي با داشتن دانش در زمینه اقتصادى و سياسي به خبرنگار ما گفت : تولید دانش در هر کشور نشانه توانمندی آن کشور در خصوص درنوردیدن مرزهای علمی نوین بوده و بدون شک تولید دانش یکی از مهمترین فرایندهای مدیریت دانش نیز بحساب می‌آید، و علوم و فنون هسته‌ای جزو فن‌آوری‌های پیشرفته و برتر در عصر کنونی می‌باشد