اخذ مدال برنز جهانی در خلاقیت و نوآوری صنعت سدسازی توسط مهندسان ایرانی
جايزه خلاقيت و نوآوري در سدسازي دنيا به ايران رسيد

اخذ مدال برنز جهانی در خلاقیت و نوآوری صنعت سدسازی توسط مهندسان ایرانی

در پی نشست کمیته‌ی ارزیابی جوایز نوآوری کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ جهان در سال ۲۰۲۱، مدال برنز و عنوان سوم جهانی به جامعه مهندسی ایران و شرکت مهاب قدس اعطا گردید.