رایزنی وزارت نیرو و یونیسف درباره خشکسالی

رایزنی وزارت نیرو و یونیسف درباره خشکسالی

مشاور وزیر نیرو در امور بین‌الملل و مدیر دفتر یونیسف تهران در خصوص توسعه همکاری‌های دو جانبه، آبرسانی به روستاهای مرزی، وضعیت پناهندگان افغانستانی، کمبود آب و خشکسالی به گفت‌وگو پرداختند.