جزئیاتی از خریدار پالایشگاه کرمانشاه

جزئیاتی از خریدار پالایشگاه کرمانشاه

درحالی فردا جلسه هیئت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه برگزار می شود که دو موضوع نحوه تشخیص اهلیت خریدار و تامین مالی باید توسط سازمان خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد.