واردات گازوئیل از سر گرفته شد

واردات گازوئیل از سر گرفته شد

همانطور که پیش‌بینی می‌شد به دلیل افزایش مصرف بنزین و گازوئیل و ناترازی تولید و مصرف، واردات بنزین و گازوئیل در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.