آخرین وضعیت سدهای استان اصفهان

آخرین وضعیت سدهای استان اصفهان

اصفهان- مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه کل ذخیره سدهای این استان هم اکنون ۲۶۳ میلیون مترمکعب است،گفت: ذخایر آبی سدهای استان نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش دارد.