سه مزیت استراتژیک نیروگاه سیریک

سه مزیت استراتژیک نیروگاه سیریک

مجری طرح‌ نیروگاه‌های بخار شرکت برق حرارتی با اشاره به معرفی شرکت‌هایی به پیمانکار روس برای همکاری در نیروگاه سیریک گفت: در حال حاضر طرف روس در حال مذاکره با شرکت‌های ایرانی است.