مصرف آب در اصفهان ۲۰ درصد افزایش یافت

مصرف آب در اصفهان ۲۰ درصد افزایش یافت

اصفهان- مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آبفای استان اصفهان گفت: مصرف آب در اصفهان در اسفندماه نسبت به روزهای عادی سال۲۰ درصد افزایش یافته است.