وزیر نفت با دبیرکل GECF دیدار کرد

وزیر نفت با دبیرکل GECF دیدار کرد

گفت‌وگوهای دو یا چند جانبه همکاری در زمینه‌هایی مانند سوآپ گاز، انتقال فناوری، دانش فنی و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز مورد بحث قرار گرفت و اسناد و تفاهم‌های نیز آماده شده است.