تاب‌آوری شبکه گاز بیشتر شده است

تاب‌آوری شبکه گاز بیشتر شده است

معاون وزیر نفت گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون در مقایسه با پارسال، حدود یک میلیارد مترمکعب گاز بیشتر به بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده اختصاص یافته که نشان‌دهنده تاب‌آوری بیشتر شبکه است.