تولید نفت به پیش از تحریم باز می گردد

تولید نفت به پیش از تحریم باز می گردد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: هم‌اکنون هیچ‌گونه مشکلی برای تولید نفت وجود ندارد و تا پایان اسفندماه، تولید نفت را به‌میزان پیش از تحریم‌ها می رسانیم.