کاهش ۳۰۰میلیون دلاری واردات محصولات پتروشیمی

کاهش ۳۰۰میلیون دلاری واردات محصولات پتروشیمی

معاون وزیر نفت گفت: سال گذشته یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار واردات داشتیم که خوشبختانه این میزان امسال به یک میلیارد و پانصد میلیون رسیده و با برنامه های ما این روند کاهشی ادامه خواهد یافت.