گاز جایگزین نفت در ابزار قدرت کشورها می‌شود

گاز جایگزین نفت در ابزار قدرت کشورها می‌شود

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در آینده سهم نفت و زغال سنگ کم و سهم گاز و انرژی‌های تجدید پذیر افزایش می‌یابد و کشورهایی که امنیت انرژی برای آن‌ها مهم است، به این موضوع می پردازند.