نورد استریم ۲ رسما متوقف شد

نورد استریم ۲ رسما متوقف شد

حمله روسیه به اوکراین سبب شد خط لوله گاز روسیه به اوکراین(نورد استریم ۲) مورد تحریم های آمریکا واقع شده و به طور کامل ورشکسته شود.