صادرات میعانات گازی ۳ برابر شده است

صادرات میعانات گازی ۳ برابر شده است

وزیر نفت با اشاره به افزایش صادرات و مصرف داخلی میعانات گازی گفت: صادرات میعانات گازی که بین ۲۰ تا ۶۰ هزار بشکه در روز بود، به حدود ۲.۵ تا ۳ برابر رساندیم.