۵۰۰ دستگاه نفتکش در مرحله اول نوسازی می‌شود

۵۰۰ دستگاه نفتکش در مرحله اول نوسازی می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: در مرحله اول نوسازی ناوگان از مجموع ۴ هزار دستگاه، ۵۰۰ دستگاه نوسازی می‌شود و امیدواریم بتوانیم در مراحل بعدی نوسازی، شرایط رقابتی به وجود آید.