آلمان به دنبال گاز خاورمیانه

آلمان به دنبال گاز خاورمیانه

آلمانها در زمستان آینده با چالش هایی جدی برای گرم نگه داشتن خانه های شهروندان خود و فعال نگه داشتن مشاغل و واحدهای تولیدی روبرو هستند.