گذر از فصل زمستان بدون قطعی گاز در بخش خانگی

گذر از فصل زمستان بدون قطعی گاز در بخش خانگی

وزیر نفت گفت: با تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، خطوط انتقال و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز توانستیم در فصل سرد آمادگی کامل را برای تولید حداکثری از میدان‌های مشترک و مستقل گازی داشته باشیم.