تئوری ام اف تی راهکار عبور از بحران کنونی در صنعت گردشگری

تئوری ام اف تی راهکار عبور از بحران کنونی در صنعت گردشگری

دکترمحمد‌‌ شریف ملک زاد‌‌ه گفت: پس از شیوع ویروس کرونا در مدت ۴ ماه نخست سال ۲۰۲۰ در جهان حدود ۱۹۵ میلیارد دلار خسارت به صنعت گردشگری وارد شده است، از این رو بسیاری از دانشگاه های برتر دنیا به دنبال راهکاری برای عبور از این مشکل برآمده اند. به گزارش اقتصادی برتر ،شیوع ویروس