انعقاد بزرگ ترین تفاهم نامه در سطح بین المللی بین نماینده چین و یک سازمان بین المللی ایران

انعقاد بزرگ ترین تفاهم نامه در سطح بین المللی بین نماینده چین و یک سازمان بین المللی ایران

بزرگ ترین تفاهم نامه در سطح بین المللی بین نماینده چین و یک سازمان بین المللی ایرانی منعقد شد. به گزارش اقتصادی برتر، با برگزاری یک سری جلسات تخصصی با دفتر شورای توسعه و تجارت بین المللی جوچیاچینگ چین و سازمان بین المللی سیتی وان زمینه همکاری های مستمر به منظور توسعه مبادلات تجاری بین