لزوم حمایت از گردشگری خُرد

لزوم حمایت از گردشگری خُرد

یکی از مشکلات اصلی در مقوله گردشگری به کارگیری استراتژی‌های مناسب جهت تشویق و حمایت از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در این عرصه است،متاسفانه اقتصاد گردشگری در کشور مغفول مانده است و باید همه دستگاه‌های تاثیرگذار و نقش آفرین در این حوزه با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.بی گمان منافع اقتصاد گردشگری به صورت مویرگی و