حقوق نجومی | اقتصادی برتر
تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی در مناطق آزاد + جرئیات ۰۸ تیر ۱۴۰۰

تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی در مناطق آزاد + جرئیات

بررسی دریافتی حقوق مدیران و برخی کارکنان مناطق آزاد حاکی از تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی به آنهاست