تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی در مناطق آزاد + جرئیات

تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی در مناطق آزاد + جرئیات

بررسی دریافتی حقوق مدیران و برخی کارکنان مناطق آزاد حاکی از تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی به آنهاست به گزارش اقتصادی برتر به نقل از سایت تحریریه، در دوره‌ دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد، علاوه بر برخی استخدام‌های رسمی سریع و ناگهانی، پرداخت حقوق به کارکنان و مدیران مستقر در خیابان اسفندیار با شیب تندی