اصلاح قیمت سبب شکوفایی صنعت خودرو می شود

اصلاح قیمت سبب شکوفایی صنعت خودرو می شود

نماینده مردم نطنز بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قیمت سبب شکوفایی صنعت خودرو می شود. رحمت الله فیروزی پوربادی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به موضوع اصلاح قیمت خودرو به عنوان یکی از ضرورت هایی که می تواند موجب شکوفایی این صنعت شود، گفت: اگر این امر موجب جبران ضرر