دلار | اقتصادی برتر
دلار تا کجا می تواند پایین برود؟ ۰۷ بهمن ۱۳۹۹

دلار تا کجا می تواند پایین برود؟

با وجود حمایت وزیر خزانه داری جدید آمریکا از تقویت دلار به نظر می رسد وی کار سختی برای تحقق این هدف داشته باشد