مدال افتخار انقلاب اسلامی برگردن آزادی آویخته شد

مدال افتخار انقلاب اسلامی برگردن آزادی آویخته شد

مدال شایستگی و افتخار در جشن چهل و سه سالگی پیروزی انقلاب اسلامی به صورت نمادین بر گردن برج آزادی آویخته شد. به گزارش ایران اکونومیست؛ سازمان زیباسازی شهر تهران در چهل و سومین جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی، ردای شایستگی انقلاب را بر گردن برج آزادی آویخت که در تمام این سالها نماد کامل