معرفی اختراع پیش  نشانگر زلزله  در سالروز بلایای طبیعی

معرفی اختراع پیش نشانگر زلزله در سالروز بلایای طبیعی

سامانه پیش نشانگر زلزله توسط پژوهشگر و مخترع ایرانی در کنفرانس ملی آینده پژوهش مدیریت بحران زلزله رونمایی شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی برتر، فرهاد سمندری معطوف کارشناس شبکه ، پژوهشگر  حوزه بلایای طبیعی و مخترع سامانه پیش نشانگر زلزله ، در این کنفرانس ملی که مصادف با روز زلزله ویرانگر بم  برگزار گردید ،

آینده پژوهی مهم‌ترین گام برای کاهش آسیب بلایای طبیعی و همچنین پیشگیری از خسارت‌های محیطی و انسانی و اقتصادی است

آینده پژوهی مهم‌ترین گام برای کاهش آسیب بلایای طبیعی و همچنین پیشگیری از خسارت‌های محیطی و انسانی و اقتصادی است

مجید طلیمی ، دبیر کنفرانس ملی و مدیرعامل موسسه مطالعاتی بین المللی مدیریت دانش خاورمیانه اظهار داشت: آینده پژوهی مهم‌ترین گام برای کاهش آسیب بلایای طبیعی و همچنین پیشگیری از خسارت‌های محیطی و انسانی و اقتصادی است و زیان‌ها را به حداقل ممکن می‌رساند. به گزارش تجارت آوا، مجید طلیمی ، دبیر کنفرانس ملی و