گزارش سال ۹۹ دیجی‌کالا منتشر شد؛‌ رکوردهای جدید در دست دیجی‌کالا

گزارش سال ۹۹ دیجی‌کالا منتشر شد؛‌ رکوردهای جدید در دست دیجی‌کالا

روز سه‌شنبه، مورخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ گزارش عملکرد مربوط به سال ۱۳۹۹ دیجی‌کالا به صورت رسمی منتشر شد.به گزارش اقتصادی برتر ،در این گزارش که رویکردی متفاوت از سال‌های گذشته داشت، تمرکز اصلی دیجی‌کالا بر آمارها و داده‌ها بوده است که با توجه به پایش عملکرد این شرکت در سال ۱۳۹۹ بدست آمده است.