رایزکو | اقتصادی برتر
صفادشت، شهرِ سالم به همت هلدینگ رایزکو ۱۶ آذر ۱۴۰۰

صفادشت، شهرِ سالم به همت هلدینگ رایزکو

نخستین جشنواره انتخاب معلم و جوان برتر صفادشت در قالب اولین گام طرح صفادشت، شهر سالم روز دوشنبه، ۱۵ آذر‌ماه در فرهنگسرای صفادشت برگزار شد