زلزله | اقتصادی برتر
معرفی اختراع پیش  نشانگر زلزله  در سالروز بلایای طبیعی ۰۷ دی ۱۴۰۰

معرفی اختراع پیش نشانگر زلزله در سالروز بلایای طبیعی

سامانه پیش نشانگر زلزله توسط پژوهشگر و مخترع ایرانی در کنفرانس ملی آینده پژوهش مدیریت بحران زلزله رونمایی شد