معرفی اختراع پیش  نشانگر زلزله  در سالروز بلایای طبیعی

معرفی اختراع پیش نشانگر زلزله در سالروز بلایای طبیعی

سامانه پیش نشانگر زلزله توسط پژوهشگر و مخترع ایرانی در کنفرانس ملی آینده پژوهش مدیریت بحران زلزله رونمایی شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی برتر، فرهاد سمندری معطوف کارشناس شبکه ، پژوهشگر  حوزه بلایای طبیعی و مخترع سامانه پیش نشانگر زلزله ، در این کنفرانس ملی که مصادف با روز زلزله ویرانگر بم  برگزار گردید ،