رونمایی از پوشش محافظتی افزایش کیفیت ساختمان و سازه‌های فلزی

رونمایی از پوشش محافظتی افزایش کیفیت ساختمان و سازه‌های فلزی

ایمان علیبخشی فعال صنایع دانش بنیان گفت: استفاده از پوشش های حفاظتی در برابر حریق و نیز محافظهای ضد خوردگی سازه های فلزی به افزایش کیفیت سازه و عمر ساختمان می انجامد. به گزارش اقتصادی برتر،  ایمان علی بخشی کارشناس عایق‌های حفاظتی ساختمان بعدازظهر امروز در نشست رونمایی از پوشش‌های حفاظتی سازه‌های فلزی اظهار کرد: