خلف وعده سازمان غذا و دارو برای واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی

خلف وعده سازمان غذا و دارو برای واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی

استاد و دانشمند ایرانی گفت: به رغم همه هماهنگی های صورت گرفته توسط یک شرکت خصوصی برای واردات واکسن کرونا به یکباره عنوان شد؛ به دلیل اینکه دولت خود قرارداد مستقیم برای واردات این واکسن منعقد کرده است، این امر امکان پذیر نیست. پروفسور محمد شریف ملک زاده با بیان اینکه با پیگیری فراوان یکی