تشکیل کمیته‌ای از متخصصان جهت نظارت، اثربخشی و هدایت منسجم در تحقق برنامه های عملی و کاربردی برای مقابله با ویروس کرونا

تشکیل کمیته‌ای از متخصصان جهت نظارت، اثربخشی و هدایت منسجم در تحقق برنامه های عملی و کاربردی برای مقابله با ویروس کرونا

عضو هیات امناء سازمان جهانی گردشگری حلال گفت: در ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب در خواست کرده ایم که برنامه های اجرایی مقابله با کرونا به دلیل اینکه از مبانی تخصصی استفاده نمی شود نتیجه ای جز خسارت جانی و مالی نداشته است، از این رو برای جلوگیری از اتلاف بیشتر منابع و

انتصاب رحمان سادات نجفی به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال

انتصاب رحمان سادات نجفی به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال

با حکم محمد حسین احمدی مقدم رییس سازمان جهانی گردشگری حلال رحمان سادات نجفی به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال  در حوزه مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی کشور منصوب شد. در حکم ایشان آمده است: با عنایت به موافقت هیئت امناء سازمان و با توجه به شایستگی و تجارب و