توثیق سهام عدالت دسترسی بخش زیادی از مردم به وام بانکی را تسهیل می‌کند
عطا بهرامی تحلیلگر مسائل اقتصادی؛

توثیق سهام عدالت دسترسی بخش زیادی از مردم به وام بانکی را تسهیل می‌کند

عطا بهرامی تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است در مقوله وام‌دهی موضوع مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و بانک باید مطمئن شود که آیا وام گیرنده توان بازپرداخت اقساط تسهیلات را دارد یا خیر که این موضوع در حال حاضر با اعتبارسنجی در بانک‌ها فرآیند بهتری را طی خواهد کرد