توانمندی مدیران بخش خصوصی را بیش از این باور کنیم

توانمندی مدیران بخش خصوصی را بیش از این باور کنیم

مهندس محمد هاشم پور معاون منابع انسانی و امور شعب شرکت پخش دارویی سینا پخش صبا در یادداشتی در خصوص توجه به توانمندی مدیران بخش خصوصی نوشت: سازمان ها و شرکت ها در جمهوری اسلامی ایران به دو بخش عمده خصوصی و دولتی تقسیم شده هرچند در مواقعی بعضی از شرکت های خصوصی هستند که