شهرکی | اقتصادی برتر
نامزد ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران ،توسعه پایدار ارتقا هویت شهری ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
«ناصر شهرکی» نامزد ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران

نامزد ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران ،توسعه پایدار ارتقا هویت شهری

«ناصر شهرکی» نامزد ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران گفت‌ در گام سوم حرکت راهبردی پیش به سوی شهری زیبا گام خواهیم برداشت