مازیار بیگلو | اقتصادی برتر
خودرو تارا نجات دهنده صنعت خودرو کشور ۱۶ بهمن ۱۳۹۹
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و قائم مقام شرکت آذین تنه؛

خودرو تارا نجات دهنده صنعت خودرو کشور

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و قائم مقام شرکت آذین تنه اظهار داشت: امروز طرحی نو را برانداختیم و محصولی به نام تارا را به عنوان نجات دهنده صنعت خودرو کشور تولید کردیم که پیشران ما بوده است. همینطور همکاران ما در گروه سایپا زحمات زیاد دیگری را متحمل شدند