اطلاعیه مهم جمعی از طوایف و اهل سنت ایران

اطلاعیه مهم جمعی از طوایف و اهل سنت ایران

ما طوایف و اقوام و اهل سنت ایران همانطور که از کاندیداتوری فرزند سیستان و بلوچستان دکتر محمد شریف ملک زاده حمایت کردیم در این برهه قرآن را شاهد می گیریم که رای و حمایتم جناب آقای دکتر محسن رضایی خواهد بود طوایف و اقوام و اهل سنت ایران

وحدت اقوام ایرانی برای همراهی با محسن رضائی

وحدت اقوام ایرانی برای همراهی با محسن رضائی

اقوام ایرانی که در این دولت برای اداره کشور نادیده گرفته شده بودند امروز از سیاست های محسن رضایی در راستای دستیابی به وحدت ملی و مشارکت قاطبه اقوام و شهرهای مختلف در اداره کشور حمایت کردند.به گزارش اقتصادی برتر، دکتر محمد شریف ملک زاده معاون سابق رئیس جمهوری در نشست با بزرگان اقوام مختلف