محسن رضایی | اقتصادی برتر
اطلاعیه مهم جمعی از طوایف و اهل سنت ایران ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

اطلاعیه مهم جمعی از طوایف و اهل سنت ایران

ما طوایف و اقوام و اهل سنت ایران همانطور که از کاندیداتوری فرزند سیستان و بلوچستان دکتر محمد شریف ملک زاده حمایت کردیم در این برهه قرآن را شاهد می گیریم که رای و حمایتم جناب آقای دکتر محسن رضایی خواهد بود

وحدت اقوام ایرانی برای همراهی با محسن رضائی ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
حمایت کامل و قاطع دکتر محمد شریف ملک زاده از دکتر محسن رضایی در گردهمایی سران اقوام ایرانی

وحدت اقوام ایرانی برای همراهی با محسن رضائی

اقوام ایرانی که در این دولت برای اداره کشور نادیده گرفته شده بودند امروز از سیاست های محسن رضایی در راستای دستیابی به وحدت ملی و مشارکت قاطبه اقوام و شهرهای مختلف در اداره کشور حمایت کردند