انتخاب مدیرعامل شرکت نویان نگین پارسیان به عنوان مدیرجوان منتخب کشور

انتخاب مدیرعامل شرکت نویان نگین پارسیان به عنوان مدیرجوان منتخب کشور

جناب آقای مهندس محمد صالحی، مدیرعامل شرکت نویان نگین پارسیان در پانزدهمین جشنواره‌ی تولیدکنندگان و مدیران جوان به عنوان مدیر منتخب، برگزیده شد. به گزارش روابط عمومی نویان، پانزدهمین دوره از جشنواره‌ی تولید کنندگان و مدیران جوان و معرفی چهره‌های ماندگار صنعت، معدن و تجارت به منظور تقدیر از چهر‌ه‌‌ی ماندگار صنعت و مدیران جوان