محمد هاشم پور | اقتصادی برتر
توانمندی مدیران بخش خصوصی را بیش از این باور کنیم ۱۴ آذر ۱۴۰۰

توانمندی مدیران بخش خصوصی را بیش از این باور کنیم

مهندس محمد هاشم پور معاون منابع انسانی و امور شعب شرکت پخش دارویی سینا پخش صبا در یادداشتی در خصوص توجه به توانمندی مدیران بخش خصوصی نوشت: سازمان ها و شرکت ها در جمهوری اسلامی ایران به دو بخش عمده خصوصی و دولتی تقسیم شده هرچند در مواقعی بعضی از شرکت های خصوصی هستند که […]