مدیر جوان | اقتصادی برتر
انتخاب مدیرعامل شرکت نویان نگین پارسیان به عنوان مدیرجوان منتخب کشور ۰۱ دی ۱۴۰۰

انتخاب مدیرعامل شرکت نویان نگین پارسیان به عنوان مدیرجوان منتخب کشور

جناب آقای مهندس محمد صالحی، مدیرعامل شرکت نویان نگین پارسیان در پانزدهمین جشنواره‌ی تولیدکنندگان و مدیران جوان به عنوان مدیر منتخب، برگزیده شد