مهدی زاده | اقتصادی برتر
مسیر نجات اقتصاد ایران از تحریم ها از توسعه زمین گردشگری میگذرد ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور در نشست خبری آیین رونمایی از مستند باداب سورت:

مسیر نجات اقتصاد ایران از تحریم ها از توسعه زمین گردشگری میگذرد

دکتر کامبیز مهدیزاده: مسیر نجات اقتصادایران از تحریم ها از توسعه زمین گردشگری و با تکیه بر ژئوتوریسم هموار خواهد شد.کشورهای غربی هرزمان خواستند ما را تحریم کردند اما نمیتوانند کوه و جنگل و دریای ما را تحریم کنند