نشست mft | اقتصادی برتر
بررسی نقش تئوری MFT در نجات صنعت گردشگری پسا کرونا ۱۲ تیر ۱۴۰۰
نشست تخصصی بین‌المللی در صنعت گردشگری پساکرونا با حضور دکتر محمد شریف ملک زاده خالق تئوری MFT

بررسی نقش تئوری MFT در نجات صنعت گردشگری پسا کرونا

نقش تئوری MFT در نجات صنعت گردشگری پسا کرونا با حضور اساتید برجسته ایرانی و خارجی 28 تیرماه در تهران برگزار می شود