بررسی نقش تئوری MFT در نجات صنعت گردشگری پسا کرونا

بررسی نقش تئوری MFT در نجات صنعت گردشگری پسا کرونا

نقش تئوری MFT در نجات صنعت گردشگری پسا کرونا با حضور اساتید برجسته ایرانی و خارجی ۲۸ تیرماه در تهران برگزار می شود. به گزارش اقتصادی برتر، در یک سال و نیم گذشته با شیوع ویروس کرونا تمام کسب و کارها به ویژه صنعت گردشگری با خسارت های هنگفتی روبرو شد و در ایران به