پاکروان نژاد | اقتصادی برتر
منافع قرارداد کنسرسیوم مهدی آباد متعلق به اعضای کنسرسیوم است و لاغیر! ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

منافع قرارداد کنسرسیوم مهدی آباد متعلق به اعضای کنسرسیوم است و لاغیر!

در اقدامی تامل‌برانگیز از سوی ایمیدرو، بار دیگر بخش خصوصی در گوشه رینگ قرار گرفته است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که این روزها به هر بهانه‌ای سعی دارند سنگ بخش خصوصی و حمایت از تولید را به سینه بزنند، اقداماتی را در پیش گرفته‌اند که نه تنها در جهت تسهیل تولید نیست، بلکه اصل ۴۴ قانون اساسی کشور را به سخره گرفته است