بررسی نقش تئوری MFT در نجات صنعت گردشگری پسا کرونا

بررسی نقش تئوری MFT در نجات صنعت گردشگری پسا کرونا

نقش تئوری MFT در نجات صنعت گردشگری پسا کرونا با حضور اساتید برجسته ایرانی و خارجی ۲۸ تیرماه در تهران برگزار می شود. به گزارش اقتصادی برتر، در یک سال و نیم گذشته با شیوع ویروس کرونا تمام کسب و کارها به ویژه صنعت گردشگری با خسارت های هنگفتی روبرو شد و در ایران به

پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان به کرونا مبتلا شد

پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان به کرونا مبتلا شد

همزمان با افزایش شیوع موج چهارم کرونا در ایران پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان، پروفسور محمد شریف ملک زاده درگیر ویروس کرونا شد. به گزارش اقتصادی برتر، همزمان با افزایش شیوع موج چهارم کرونا در ایران پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان، پروفسور محمد شریف ملک زاده درگیر ویروس کرونا شد.در چند سال اخیر