چراغ اتومبیل مدرن | اقتصادی برتر
مسوولان با تولید و صنعت آشتی کنند ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن مطرح کرد

مسوولان با تولید و صنعت آشتی کنند

بخش قابل‌توجهی از مشکلات صنعت خودرو کشور به سیاست‌گذاری‌هایی بازمی‌گردد که در حوزه واردات، توسعه صنعت خودرو و حتی در سیاست‌های ارزی در پیش‌گرفته شده و با ایرادها و مشکلات اساسی همراه بوده است. امروزه خودرو به بخشی از سبک زندگی و یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر زندگی ما ایرانیان تبدیل‌شده است. وسعت و گستردگی آن به‌عنوان یکی از صنایع اصلی کشور در حدی است که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد، از صنعت تا خدمات و حتی کشاورزی را هم درگیر خودکرده است. به همین خاطر رشد و رونق آن باعث رشد و رونق و رکود و کسادی آن بانی رکود در بیشتر بخش‌های اقتصادی خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر چالش‌ها و مشکلات این صنعت تنها محدود به خود آن نبوده و به‌انحای مختلف موجب ایجاد مشکلات در سایر بخش‌های جامعه می‌شود.

تهدید صنعت خودرو با واردات قطعات بی‌کیفیت ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
علی چنگی، مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن

تهدید صنعت خودرو با واردات قطعات بی‌کیفیت

در طول ۳۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف صنعت خودرو انجام‌شده که ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در داخل را فراهم کرده است و همچنان کشش سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد ؛ علاوه بر ظرفیت دو میلیون دستگاه برای خودروسازان، بیش از ۲۰ میلیون خودرو در سطح کشور در حال تردد هستند که حجم متناسبی قطعه نیاز دارند و همچنین با توجه به قیمت‌های بالای قطعات خودرو در خارج از کشور زمینه صادرات خوبی در این خصوص وجود دارد. به‌طورکلی این صنعت ارزش‌آفرینی قابل‌توجهی دارد، چراکه علاوه بر ویژگی‌های اقتصادی، سطح ارتقای دانش در داخل کشور را به همراه داشته و با فراگیری و گسترش آن باعث ارتقای رفتار مهندسی در کل کشور می‌شود؛ به طور مثال در مقایسه بین قطعه‌سازی و صنایع نفت و گاز، فراگیری سطح عمومی دانش مهندسی قطعه‌سازی بسیار اثرگذار است